Ortaklık Yapısı

Ortaklık yapımıza ilişkin hisse oranları dağılımı aşağıdaki gibidir.