Kullanım Alanları

Ürettiğimiz Silis kumu içerik olarak en az yüzde 98 silis içermektedir. Bu sebeple İnşaattan Elektrik Malzemelerinin Üretimine, Dökümden CTP Boru Üretimine, Yapı Kimyasaldan Cam Üretimine, Kumlamadan Toz Metalürjisine kadar birçok sektörde kullanılmaktadır.

İnşaat; İnşaat yapımında demir ve çimento ile birlikte ana malzeme olarak kullanılmaktadır.

Döküm; Metal malzemelerin dökümünde kum kalıp ve maça yapımında kullanılmaktadır. Kumun, yüksek ısılara dayanımı ve akışkan özelliği içinde metal boşluğu oluşmasına imkân vermekte bu sebeple kalıplama da ve döküm içinde boşlukların oluşturulmasında maça malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Yapı Kimyasal; İnşaat yapımında ana malzeme olmasının yanında seramik yapıştırıcısı ve zemin kaplama malzemelerinde de ana malzeme olarak kullanılmaktadır.

Cam Sanayi; Yüksek sıcaklık fırınlarında eritilerek farklı malzemeler ile karıştırılarak cam üretilmektedir.

CTP Boru; Alt yapı yatırımlarının vazgeçilmez ürünü olan ve 50 yılı aşan kullanım ömrü ile CTP esaslı boru üretiminde Silis Kumu boru yapımında en fazla kullanılan hammaddedir.

Elektrik Malzemeleri; Kum iyi bir yalıtkan olması sebebiyle elektrik iletmesi istenemeyen malzemelerin üretiminde de yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Kumlama; Kum iyi bir aşındırıcı olması sebebiyle püskürtülerek temizleme aracı olarakta kullanılmaktadır.

Toz Metalurjisi; Metal tozları ve çeşitli yapıştırma malzemeleri ile karıştırılıp preslendiğinde iyi bir aşındırıcı malzeme olabilmektedir.