Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

KUMSAN’ nın ana görevi Türk Sanayisinin Önemli Hammaddesi olan Silis Kumu Üretim ve tedariğindeki riskleri ortadan kaldırmak ve sektörün pazar lideri olmaktır. Kalite Yönetim Sistemimizde sürekli gelişim en temel amacımızdır.

 • En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak
 • Stratejilerimiz doğrultusunda ilgili tarafların, paydaşların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlamak, çözüm önermek, yerine getirmek
 • Kalite yönetim sistemimizi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek için yeni teknolojileri, kalite tekniklerini araştırıp, uygulamak
 • Toplam kalite anlayışını firma geneline yaymak ve alt yapısını oluşturmak. Ürünlerimizde sıfır hatayı hedefleyen çalışmaları organize etmek ve müşterilerimize sunduğumuz değeri arttırmak
 • Tedarikçilerimizin sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmaları için, tedarikçilerimizle olanişbirliğimizi güçlendirmek, gelişimlerini takip etmek ve desteklemek
 • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Yasal şartlara uyum içerisinde faaliyetlerini yürütecek, çevreye duyarlı ve iş güvenliğini ön planda tutarak proseslerini işletmek
 • Politikamız, sistemimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kılavuz vazifesi görmektedir ve her yıl gözden geçirilerek KUMSAN’ı daha iyi ifade edebilmek adına gerektiğinde revize edilir.


ÇEVRE POLİTİKASI

KUMSAN; ürün oluşturma, sunma ve ömür çevrimi sonuna kadar, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirerek biyoçeşitliliğin korunmasını, çevreci proses ve ürünler ile iklim değişikliğini sürekli azaltacak iyileştirmeler yapmayı görev kabul eder. Tüm proseslerinde çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

 • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışır
 • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemiyle birlikte, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve korunması prensibi sayesinde en aza indirerek kontrol altında tutar.
 • Çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara gerekli bilgi ve eğitimleri verir.
 • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
 • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR 

KULLANILAN MADEN SAHALARININ REHABİLİTE EDİLMİŞ HALLERİ