Laboratuvar Analizlerimiz

  • Elek ve Kil Analizleri

    Maden sahalarımızdan taşınan ham kum, zenginleştirme tesisimizdeki prosesten sonra farklı AFS lerde ürün gruplarına ayrılmaktadır.

    Kumun değişik AFS’lerdeki dağılımı ve kil oranları fabrika laboratuvarlarında yapılan ölçümler ve değerlendirmeler sonucu müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Ürünlerimize ait Elek anali değerleri Ürün Analizleri kısmında görülebilir.

  • Kimyasal Analiz ve Diğer Analizler

    Ürünlerimizin Kimyasal Analizleri Kumsan dışında bağımsız akredite laboratuvarlarda yapılmakta olup kimyasal yapıyı gösteren ortalama değerler Ürün Analizleri kısmında görülebilir.

    Kimyasal analizin dışında kızdırma kaybı, sinterleşme sıcaklığı tayini gibi analizler de dışarıda akredite, bağımsız laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.