Numune-Teklif Talep Formu

Firma İsmi:
Firma Adresi :
İlgili Kişi Adı Soyadı :
Telefon No :
e-posta Adresi:
İstenilen Kumların AFS No ları veya Ortalama Tane Boyutları:
İstenilen Kumun Maks. Nem Oranı (Yaş/Kuru):
Aylık İhtiyaç Duyulan Kum Miktarı:
Kumun İstenilen Nakil Şekli (Dökme/Bigbag Çuvallı-1,4 ton/Silobas):
Kumun Sevk Edilmesi İstenen Adresi:
Diğer İstekler :
Doğrulama Kodu :